mailingv2

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zgodę na przesłanie Państwu atrakcyjnej oferty promocyjnej dedykowanej przedszkolom. W celu wyrażenia zgody wystarczy odesłać mail zwrotny z informacją „zgoda”.

Z wyrazami szacunku,
Zespół edugaleria.pl

Polanglo Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000089904, NIP: 527-20-76-913, Regon: 012862590, Kapitał zakładowy: 1.500.000zł

Administratorem danych podanych przez zamawiającego jest Polanglo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 20. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zamówienia oraz w celu wykonania umowy. Osobom reprezentującym podmiot zamawiający przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przekonania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem istnieje możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw znajduje się w naszej Polityce prywatności